sterowanie telefonem komórkowym GSM 400, GSM 420 RS 868

Sterowanie automatyką bramy / szlabanu poprzez telefon komórkowy GSM 400, GSM 420 RS 868

Właściwości ogólne

 • do otwarcia bramy wystarcza wybranie numeru, bez wysyłania SMS
 • ponieważ nie dochodzi do nawiązania połączenia, nie są generowane koszty
 • wystarcza zwykła karta SIM (np. tzw. starter)
 • do 300 miejsc w pamięci dla numerów telefonów komórkowych, które są uprawnione do obsługi bramy
 • kasowanie i wgrywanie uprawnionych telefonów komórkowych poprzez SMS
 • ustawienie wyjścia poprzez SMSa dla logik pracy (włącz/wyłącz, impuls) lub sterowanie czasowe (od 0 do 9999 sek.)
 • informacja o zdarzeniu (również Power ON Reset) może zostać wysłana jako SMS do max. 8 numerów lub wykonane połączenie telefoniczne
 • antena GSM z magnetyczną stopką
 • dostosowany do montażu na szynie DIN

Dodatkowe właściwości GSM 420 RS 868

 • dwa wejścia, którym można przyporządkować SMS, np. jako meldunek stanu bramy (otwarta, zamknięta)
 • do 100 miejsc w pamięci dla pilotów
 • kasowanie i wgrywanie uprawnionych pilotów poprzez SMS lub bezpośrednio w odbiorniku GSM
 • wbudowany odbiornik radiowy 2-kanał. tousek RS868 (dla pilotów)
 • jeden z dwóch kanałów jest kanałem GSM
 • wymagania programu: Windows XP,7,10

Aktywne filtry